Velkommen til Ørestad Syd Borgerforening

Ørestad Syd Borgerforening er dedikeret til at udvikle rammerne for et aktivt, mangfoldigt og deltagende hverdagsliv i området. Foreningen arbejder på at fremme folkeoplysende og almennyttige aktiviteter, der engagerer og inkluderer beboerne i fællesskabet. Gennem disse aktiviteter ønsker foreningen at skabe et trygt og harmonisk miljø, hvor beboerne trives og har mulighed for at lære af hinanden.

Derudover er Ørestad Syd Borgerforening også engageret i at skabe politisk og erhvervsmæssig opmærksomhed på bydelens udviklingsmuligheder og beboernes behov. Foreningen ønsker at sikre, at beboerne har en stemme i den offentlige debat om områdets udvikling, og at deres interesser bliver hørt og taget seriøst.

Foreningen er også en informeret og deltagende samarbejdspartner i alle offentlige instansers og organisationers arbejde for udvikling af bydelen. Foreningen arbejder på at sikre, at beboernes perspektiver og behov bliver inddraget i alle beslutninger, der vedrører området. På den måde kan foreningen være med til at sikre, at Ørestad Syd udvikler sig på en måde, der er til gavn for alle beboere og ikke kun for enkelte interessegrupper.

Interessegrupper er en vigtig del af foreningens formål, og i øjeblikket har vi følgende grupper:

  • KulturKlubben
  • Trafik
  • Ud i naturen
  • Naboskab
  • Erhverv
  • Badeklub
  • Ørestad Street Food
  • Politik
  • Natteravnene Ørestad
  • Ørestad Skak Klub