Interessegrupper

Sammen kan vi styrke samhørigheden og identiteten i vores bydel, og at skabe et bedre hverdagsliv for alle.

Som medlem af Ørestad Syd Borgerforening har du mulighed for at oprette, deltage i og drive arbejdsgrupper, der bidrager til vores bydels udvikling.

Har du lyst til at være en del af en gruppe eller har du forslag til grupper eller emner, der bør arbejdes med, så kontakt arbejdsgruppetovholder Louise Mathiesen, der er en del af bestyrelsen.

KulturKlubben

Tankerne bag:
 
Der skal være “noget at gå til” og interessere sig for. Vi skal benytte områdets kunst/arkitektur og COBRA-kunstnerne i de aktiviteter vi laver. Vi skal have flere inputs til oprettelse af det kommende kulturhus. 

Ideerne kunne være:

 • Kulturelle aktiviteter for unge – så de bliver i bydelen frem for at tage “ind til” byen.
 • Et samarbejde med KulturKLUB på Ørestad Gymnasium
 • Samarbejde med aftenskoleforeningerne
 • Samarbejde med Royal Arena
 • Arrangementer om kunst 

Kontaktperson: 
Louise Mathiesen

Trafik

Tankerne bag: 

Der skal være mere sikkert i vores område. En del beboere har problematikker med parkering. 

Ideer kunne være:

 • Parkeringspriser og tider
 • Fokus på fartreduktion i samarbejde med Grundejerforeningen Ørestad Syd
 • Samarbejde med skoler om sikker skolevej 
 • Ulovlig parkering på vejen mellem REMA og plejehjemmmet, 

Kontaktperson: 

Ud i naturen

Tankerne bag:

Flere borgere skal opleve naturoplevelser. Vi skal have forskønnelse og blomstring af grønne arealer, og øge mængden og diversiteten af insekter i området.

Ideer kan være:

 • Samarbejde med grundejerforeningerne og Naturcenteret
 • Fokus på dele info om naturen omkring os
 • Aktiviteter som gør det nemt at komme ud i naturen

Kontaktperson:

Naboskab 

Tankerne bag:

Vi skal komme hinanden mere ved i uformelle sammenhænge på tværs af generationer og kultur. 

Ideer kunne være : 

 • Fællesspisning hvor vi kan bruge de landsdækkende kampagner til opstart
 • Samarbejde med Ørestad Social Club om arrangementer
 • Udbredelse af informationer om arrangementer på engelsk 
 • Samarbejde med skolerne og institutioner
 • Udvidelse af UN17 beboerkoncept til resten af bydelen 

Kontaktperson:
Louise Mathiesen

Erhverv

Tankerne bag:

Vi skal have mere bystemning til Asger Jorns Allé! Vi skal blive ved med at insistere på øget erhverv i hele bydelen.

Ideerne kunne være :    

 • Debatarrangement
 • Diaolog med erhversdrivende og evt. opstart af en handelsforening 
 • Dialog med grundejerforeninger og ØICC 
 • Input til lokalplaner

Kontaktperson:
Peter Hjorth

Badeklub

Tankerne bag:

Vi har en ny badebro og snart en ny svømmehal. Flere borgere skal uformelt kunne bruge disse. 

Ideerne kunne være:

 • Mindre arrangementer og ture til badebro
 • Vinterbadning
 • Fokus på udvikling af området f.eks. saunafællesskab
 • Følge svømmehallens udvikling 

Kontaktperson: Cija Mi

Ørestad Street Food

Tankerne bag: 

Vi skal udvikle og administrere området. Det skal være et åbent og let tilgængeligt område. 

Ideer kunne være:

 • Arrangementer med indehaverne af trucks
 • Dialog med borgere om udvalg
 • Dialog med By og Havn om området

Kontaktpersoner:
Peter Hjorth
Preet Singh
Daniel Cappiello

Politik 

Tankerne bag:

Vi skal skabe debat og udvikle løsninger og visioner for bydelen. 

Ideerne kunne være:

 • Debatarrangement med oplæg
 • Samarbejde med lokaludvalg
 • Dialog med relevante aktører såsom politkere m.v. 

Kontaktpersoner: 
Peter Hjorth
Jens Frydenvang

Ørestad Social Club 

Tankerne bag:

Socialt mødested for alle i Ørestad Syd.  

Ideerne kunne være:

 • Bogklub
 • Sociale events
 • Gåture, grillaftener m.v. 

Kontaktpersoner: 
Luis Ramón Grün
Maria A Vocaturo-Mackenzie
Mike Mackenzie
Jayne Ella Watt
Fernanda Rabenschlag

Nabohjælp og Natteravne 

Tankerne bag:

Engagerer borgerne i Nabohjælp, og sikre social tryghed med synlighed fra Natteravne.  

Ideerne kunne være:

 • Information fra Politi og Nabohjælp
 • Få borgerne med i Nabohjælp
 • Koordinere faste ruter for Natteravne

Kontaktpersoner: 
Peter Hjorth

Ørestad Skak Klub 

Tankerne bag:

Ørestad Skak Klub har til formål at udvikle og fremme kendskabet og interessen for skak.   

Uanset om du er nybegynder, der lige har opdaget skakkens verden, eller en erfaren spiller, der søger at finpudse dine strategier, er vores døre åbne. Kom og vær en del af Ørestad Skak Klub. Sammen vil vi udforske de uendelige muligheder, som skak tilbyder, og fejre spillets rigdom og kompleksitet.

Hjemmeside: Ørestad Skak Klub

Kontaktpersoner: 
Peter Hjorth