Om

Ørestad Syd Borgerforening blev stiftet den 28. marts 2022 på Ørestad Gymnasium.
Sidste møde inden den stiftende generalforsamling.
§ 2 Formål

Foreningens formål er at repræsentere bydelens beboere og skabe en levende og aktiv bydel ved at:

  • Udvikle bydelens rammer for et aktivt, mangfoldigt og deltagende hverdagsliv i Ørestad Syd gennem bl.a. folkeoplysende og almennyttige aktiviteter.
  • Skabe politisk og erhvervsmæssig opmærksomhed på bydelens udviklingsmuligheder og beboernes behov.
  • Være en informeret og deltagende samarbejdspart i alle offentlige instansers og organisationers arbejde for udvikling af bydelen.

Stk. 2 Opgaver.

Stk. 2.1: Bydelsudvikling

Foreningen vil gennem opsøgende og netværksskabende virksomhed søge størst mu- lig indflydelse på bydelsudviklingen i samarbejde med relevante myndigheder og organisationer. Dette inkluderer både kommunale og statslige myndigheder, som private organisationer og virksomheder indenfor erhvervsliv og udvikling.

Stk. 2.2: Kultur

Foreningen vil styrke fællesskabet og det sociale liv i Ørestad Syd gennem folkeoplysende aktiviteter, der inddrager alle beboere, fra ide over planlægning til afholdelse. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

Stk. 2.3: Relationer

Foreningen vil være bindeled mellem bydelens borgere og relevante samarbejdspartnere.

Foreningen kan indgå i sammenslutninger af beslægtede foreninger og organisationer.